Prace plastyczno-techniczne klasy 2c

on 17 listopad 2018
Odsłony: 554

2018_11_makieta_lasu_11

Dzieci z klasy IIc wykonały na początku listopada 2018 roku wieloetapową pracę plastyczno-techniczą ,,Makieta lasu''. Zajęcia ściśle wiązały się lekcjami z edukacji przyrodniczej dotyczącymi życia w lasie, warstwowej budowy lasu i były podsumowaniem zdobytej wiedzy. Praca została wykonana przy pomocy różnych technik plastycznych oraz z użyciem naturalnego materiału przyrodniczego. Uczniowie indywidualnie wykonywali poszczególne elementy, a następnie łączyli je w grupach. Tak wykonane makiety po zestawieniu utworzyły piękny las w kolorach jesieni.

?>