Spotkania z fizyką

on 26 marzec 2019
Odsłony: 368

2019_03_spotkanie_fizyka_1

W celu rozbudzenia zainteresowań przedmiotami ścisłymi i zachęcania uczniów do wyborów klas matematyczno- fizycznych w szkołach średnich zorganizowano zajęcia dydaktyczne w Pierwszej Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki  UMCS. Na zajęciach uczniowie zestawiali obwody elektryczne i dokonywali pomiarów aby zweryfikować prawo Ohma i prawa Kirchhoffa. Uczniowie zdobyli umiejętność korzystania z mierników analogowych (wskazówkowych) i cyfrowych.

Ponadto w dniu 8 marca 2019r.  uczniowie brali udział w konkursie elektrycznym „Pstryk i działa” zorganizowanym w Zespole Szkół Energetycznych w Lublinie. Jednym z etapów konkursu było wykonanie filmu dydaktycznego z zakresu elektromagnetyzmu- za który nasi uczniowie uzyskali maksymalną liczbę punktów.

https://drive.google.com/open?id=1NckH9zlpD10okg7l2jjc9THDETWm5TJK

W dniu 11 marca  uczniowie klasy VI i VII Szkoły Podstawowej  uczestniczyli w zajęciach  laboratoryjnych na Pracowni Fizyki Medycznej i Optometrii UMCS. Zajęcia zostały podzielone na dwie części: w Pracowni Fizyki Medycznej i w Pracowni Optometrii. W pierwszej z nich uczniowie zapoznali się z bezinwazyjnymi metodami badania ciała ludzkiego: ultrasografią i rentgenografią. Uczniowie poznali zasadę działania
i zastosowanie  ww. urządzeń. Omówione zostały rodzaje promieniowania jonizującego stosowane
w medycynie,  jednostki miary i sposoby pomiaru. Metody wykorzystujące promieniowanie jonizujące to: tomografia komputerowa, rentgenografia i tomografia PET.

Na Pracowni Optometrii uczniowie mogli dokonać analizy ostrości wzroku, zbadać pole widzenia
za pomocą polometru i ocenić widzenie stereoskopowe. Była możliwość doboru soczewek korygujących wady wzroku.

Poza tym w dniu 19 marca w szkole odbyły się warsztaty: „Fizyka wszędzie styka”. Tematyka obejmowała materiały z przyrody, fizyki i chemii. W ramach spektaklu uczniowie klas I-VII Szkoły Podstawowej mogły obejrzeć eksperymenty związane z naukami przyrodniczymi.

Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach i aktywnie uczestniczyli w wykonywanych eksperymentach.

 

?>