UWAGA - WAŻNE

on 23 kwiecień 2019
Odsłony: 3164

info

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce informuje, że Ognisko ZNP przy Szkole Podstawowej w Kalinówce powołało komitet strajkowy i od 8 kwietnia 2019 r. przystępuje do akcji strajkowej. Oznacza to, że:

- strajk jest legalny i przeprowadzany w oparciu o ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych; o sporze została poinformowana Państwowa Inspekcja Pracy oraz władze oświatowe;

- od 8 kwietnia 2019 r. pracownicy każdego dnia (do odwołania akcji) przychodzą do pracy i decydują o przystąpieniu/ lub nie/ do strajku;

- dyrektor jako pracodawca dowiaduje się każdego dnia rano o liczbie strajkujących pracowników i na bieżąco wykonuje zadania zmierzające do zapewnienia opieki uczniom;

- dyrektor szkoły w chwili obecnej nie jest w stanie określić, jaka część  pracowników przystąpi do akcji strajkowej.

 

O  nowych okolicznościach będę Państwa niezwłocznie informować.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce

Małgorzata Guellard

?>