Szkoła pamięta

on 29 październik 2019
Odsłony: 961

2019_10_szkola_pamieta_1

Dnia 25 października 2019 r. w ramach ogólnopolskiej akcji MEN „Szkoła pamięta” przedstawiciele naszej szkoły – uczniowie: Zuzanna Zięba (kl. Va), Hania Kuźnicka (kl. Vb), Filip Nadolny (kl. Vc), Zuzanna Mazur (kl. VIa), Franciszek Herezy (kl. VIb), Blanka Nawrocka (kl. VIc), Wiktoria Samborska (kl. VII) oraz Marcelina Kamińska (kl. VIII) wraz z opiekunem SU p. Grażyną Piórkowską udali się na mogiły w Lesie krępieckim i na cmentarzu w Kazimierzówce aby upamiętnić wydarzenia i postaci związane z naszą Małą Ojczyzną.

Samorząd Uczniowski chciałby podziękować Radzie Rodziców za sfinansowanie zniczy oraz p. Gabrielowi Gorzel za darmowy przewóz busem uczniów wraz z opiekunem do Lasu krępieckiego.

?>