Konkurs plastyczny "POLSKA W SERCU NASZEJ RODZINY"

on 29 październik 2019
Odsłony: 1115

uwaga konkurs

Konkurs plastyczny

,,POLSKA W SERCU NASZEJ RODZINY”

Pod honorowym patronatem Pani Małgorzaty Guellard Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce

 

Celem konkursu jest rozbudzania inwencji twórczej oraz edukacja i kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych.

Adresatami konkursu są dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III wraz z rodzicami.

 

Regulamin konkursu plastycznego

"POLSKA W SERCU NASZEJ RODZINY"

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce.

2. Konkurs rozpoczyna się 31.10.2019 r. i trwać będzie do 22.11.2019 r.

3. Temat prac konkursowych brzmi: "Polska w sercu naszej rodziny".

4. W konkursie mogą brać udział dzieci od 2,5 do 9 lat z oddziałów przedszkolnych i klas I- III Szkoły Podstawowej im. 100- lecia Niepodległości Polski w Kalinówce.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, techniką dowolną.

2. Zachęcamy by w tworzenie prac zaangażowani byli rodzice.

3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

4. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

5. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, telefon kontaktowy.

7. Prace należy złożyć u wychowawców klas/grup do 22.11.2019 r.

8. Koordynatorzy konkursu: Joanna Okuń, Agnieszka Świstowska-Huszaluk, Paulina Szymkiewicz- Flor.

 

Wyniki konkursu i nagrody:

1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu w następujących kategoriach:

  • 2,5 – 4 r. ż. I, II i III miejsce
  • 5 – 6 r. ż. I, II i III miejsce
  • 7- r. ż. I, II i III miejsce
  • 8- r. ż. I, II i III miejsce
  • 9 - r. ż. I, II i III miejsce

2. Kryteria oceny prac: pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.

3. Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się 28.11.2019 r.

4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.

6. Prosimy o nie składanie na konkurs prac wykonanych z użyciem wymienionych materiałów: plasteliny, brokatu, kaszy, ryżu, naklejek, cekinów

7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.

 

Uwagi:

1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce.

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

?>