Loading color scheme

Infrastruktura Zespołu Szkół w Kalinówce

EFRR

31.10.2017 roku Gmina Głusk podpisała umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie Projektu pt. „Infrastruktura Zespołu Szkół w Kalinówce” (Oś Priorytetowa 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020).

Czytaj więcej