Loading color scheme

Terminarz spotkań z rodzicami

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Data

Oddział

Tematyka

06.09.2019

0 – III SP

Zebranie ogólne rodziców.

I spotkanie rodziców z wychowawcami oddziałów

05.09.2019

IV – VIII SP

14.11.2019

0 – III SP

IV – VIII SP

Akademia z okazji święta Niepodległości

Konsultacje dla rodziców.

1912. 2019

0 – III SP

Zebranie ogólne rodziców.

II spotkanie rodziców z wychowawcami oddziałów, poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych

19.12.2019

IV – VIII SP

06.02.2020

0 – III SP

III spotkanie z wychowawcami oddziałów, podsumowanie I semestru

06.02.2020

IV – VIII SP

17.03.2020

0 – III SP

Konsultacje dla rodziców.

Zapoznanie z procedurami sprawdzianu ósmoklasisty.

17.03.2020

IV – VIII SP

26.05. 2020

0 – III SP

IV spotkanie rodziców z wychowawcami oddziałów poinformowanie o przewidywanych ocenach niedostatecznych

26.05.2020

IV – VIII SP