Loading color scheme

Nauczyciele i pracownicy szkoły

2018_10_spk_1

Dyrektor szkoły - Małgorzata Guellard - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wicedyrektor szkoły Anna Jakimowicz - nauczyciel matematyki, biologii i przyrody

 • Barbara Mrozik - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Joanna Okuń - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Elżbieta Zwolak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Ewa Mitrus - Ślemp - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Anna Iwan - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Halina Gąszczyk-Zamojska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Mariola Skoczylas - nauczyciel historii, języka polskiego

 • Renata Jakóbczak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Jolanta Jabłońska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Agnieszka Tyniec - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, doradca zawodowy

 • Anna Kusak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 • Aleksandra Kusak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, WDŻ i pedagog szkolny

 • Joanna Felke - nauczyciel języka polskiego

 • Dorota Matuszewska - nauczyciel języka polskiego

 • Magdalena Pętala -  nauczyciel bibliotekarz i oligofrenopedagog

 • Urszula Bielak - nauczyciel języka angielskiego

 • Katarzyna Kaleja - nauczyciel języka angielskiego

 • Ewelina Pelak - nauczyciel języka niemieckiego i języka angielskiego

 • Joanna Zarzeczna - nauczyciel religii

 • Beata Korniłłowicz - nauczyciel religii

 • Ewa Gałaszewicz - nauczyciel muzyki i plastyki

 • Agnieszka Szydłowska - nauczyciel matematyki, chemii

 • Sylwia Andrearczyk - nauczyciel chemii, biologii, przyrody
 • Jolanta Rajchert - nauczyciel geografii, przyrody, WOS-u

 • Agata Mikołajczyk - nauczyciel matematyki

 • Łukasz Run - nauczyciel informatyki, techniki

 • Grażyna Piórkowska - nauczyciel geografii, historii, WOS-u, przyrody

 • Paweł Tokarski - nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

 • Zbigniew Wiechnik - nauczyciel wychowania fizycznego

 • Artur Iwan – nauczyciel wychowania fizycznego i oligofrenopedagog

 • Anna Borowiec – opiekun świetlicy

 • Mirona Sawicka – opiekun świetlicy

 • Krasoń Agnieszka – opiekun świetlicy

Inni pracownicy naszej szkoły:

 • Alicja Bieniek – sekretarz szkoły

 • Antonina Ćwikła

 • Joanna Szumiło

 • Marzena Brodaczewska

 • Beata Krępa

 • Andrzej Ryś - konserwator